Opdrachtgevers

 
Uw organisatie is voortdurend in ontwikkeling en bij iedere verandering zijn specifieke competenties en ervaring nodig om deze in goede banen te leiden. Movimento levert deze mensen en heeft hierbij een scherpe focus op Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en het hoger management. Voor alle managementfuncties; zowel staf als lijn.
 
Movimento plaatst excellente leiders. We inventariseren zorgvuldig welke vraag precies bij de zorgaanbieder leeft en selecteren op basis hiervan kandidaten die beschikken over de juiste competenties op het gebied van leiderschap, passend bij het voorliggend vraagstuk. Kandidaten die de performance van de organisatie verhogen en de kwaliteit voor cliënten structureel te verbeteren.
 
Voor Movimento is een plaatsingsopdracht niet afgerond als de vacature vervuld is. Movimento begeleidt ook in het natraject. Coaching van de kandidaat is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. De vraag vanuit de organisatie en van de kandidaat is hierbij leidend.
 
Onze dienstverlening bestaat uit: