Directeur Breidablick bij de Raphaelstichting (reactietermijn verstreken)


OrganisatieBreidablick, een RVE van de Raphaelstichting, is een woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De Raphaelstichting biedt Antroposofische zorg en op de locatie Breidablick wordt ook op kleine schaal verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen. De instelling biedt ook plaatsen voor dagbesteding en stageplaatsen voor deelnemers van ZMLK-scholen. De Raphaelstichting is tevens actief in het sociale domein (WMO/Jeugd/Beschermd Wonen) en beperkt ook in de ZVW. Op de locatie Breidablick werken zo’n 350 medewerkers (132 FTE).

Functieomschrijving

De nieuwe directeur heeft een belangrijke taak aangaande de consolidatie en verdere doorontwikkeling van Breidablick.
Besturing vindt plaats op basis van een meerjarenperspectief en daaraan gekoppelde begroting; een en ander binnen de vastgestelde centrale kaders, aansluitend op het centrale beleid en de vastgestelde visie, missie en strategie van de Raphaelstichting.
De directeur geeft coachend leiding aan 14 leidinggevenden. Hij/zij is verantwoordelijk voor een budget van ca. € 14 miljoen.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie die betrekking heeft op het zorgaanbod, het beleid, de budgetten, de producten en de productiviteit, de medewerkers, de kwaliteit, de markteling van producten en diensten en voor de managementinformatie binnen Breidablick. De directeur werkt met een eigen begroting en is resultaatverantwoordelijk. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Bestuur. De directeur geeft direct leiding aan de leidinggevenden, de ondersteunende diensten, de P&O en bedrijfseconomische afdeling. De exacte inrichting moet nog verder worden bepaald.

Functie-eisen

Ervarings- en deskundigheidseisen, persoonskenmerken

 • Academisch werk-denkniveau op het gebied van gezondheidszorg en/of bedrijfskunde/bestuurskunde, aangevuld met een relevante voortgezette managementopleiding;

 • Enkele jaren ervaring in het zelfstandig leiden en professionaliseren van een omvangrijke organisatie-eenheid en managen van complexe (verander)processen;

 • Ruime kennis van en ervaring met de gezondheidszorg en bij voorkeur gehandicaptenzorg (intramuraal en extramuraal), management en bedrijfsvoering;

 • Kennis van de financieringsstructuur en wetgeving in de gehandicaptenzorg. Inzicht in vraagstukken rondom personeel en organisatie en vaardig in het sturen en uitvoeren van het sociaal beleid;

 • Kennis van en ervaring met nieuw- en verbouwprojecten, het opstellen van programma’s van eisen voor bouwprojecten van grotere omvang en hierin goed kunnen afstemmen en samenwerken met afdeling vastgoed van de Raphaëlstichting (portefeuillehouder vastgoed).

De directeur dient over de volgende leiderschapskwaliteiten te beschikken:
 • Ontwikkelingsgericht;

 • Daadkracht en doelgericht;

 • Veranderkundig en bedrijfsmatig goed onderlegd;

 • Open en toegankelijk, ruimte gevend;

 • Communicatief, een samenwerkingsgerichte netwerker;

 • Hart voor de Antroposofische zorg;

 • Gedreven om voor de cliënt het hoogst haalbare te realiseren.

De directeur weet sociale en ethische normen in het werk te handhaven, beschikt over een sterk invoelend vermogen ten aanzien hiervan en kan tot een afgewogen oordeelsvorming komen, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. Wekt vertrouwen in eigen professionaliteit en integriteit. Straalt vertrouwen uit en is transparant en toegankelijk.
Hij/zij heeft een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren en weet duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden.
Is zich bewust van het eigen handelen en de effecten daarvan (zelf reflecterend vermogen) en past op basis van (gevraagde) feedback het eigen handelen gemakkelijk aan.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in FWG schaal 70 van de cao Gehandicaptenzorg. Er wordt gestart met een jaarcontract en bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling.

Standplaats

Middenbeemster

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen