Manager Veilig Thuis bij GGD Gelderland-Zuid (reactietermijn verstreken)


OrganisatieGGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor 16 gemeenten in de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Het werkgebied omvat ruim 536.000 inwoners en de organisatie heeft circa 400 medewerkers in dienst.

De organisatie bewaakt, bevordert en beschermt het welzijn van de inwoners uit de regio. Zij helpen hen met het maken van gezonde keuzes om klachten en ziektes te voorkomen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de kwetsbare groepen. De organisatie houdt deze kwetsbare groepen goed in beeld en organiseert extra ondersteuning of zorg als dit nodig is. Dat de organisatie hierin succesvol is blijkt wel uit het feit dat 92% van de volwassen inwoners in de regio de regie heeft over het eigen leven en dat 90% van de inwoners zichzelf bestempeld als gelukkig.

De organisatie slaat letterlijk bruggen voor een gezond Gelderland-Zuid. Om de focus, strategie en ambities voor de komende jaren te verwezenlijken moeten zij namelijk in gesprek gaan met gemeentelijke opdrachtgevers, met welzijn-, sport- en zorgorganisaties en met de veiligheidspartners, om zo een gezamenlijke strategie vast te leggen en te verwezenlijken.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Door het samenvoegen van een 5-tal organisaties op het gebied van Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de regio Nijmegen en Tiel ontstond Veilig Thuis. Dit is hét adres voor meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt zijn van alle leeftijden en de organisatie is er voor iedereen.

Zowel burgers als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis neemt de melding aan, beoordeelt deze en organiseert vervolgens de hulp die nodig is. Speciale aandacht binnen deze tak van de GGD Gelderland-Zuid gaat uit naar de groep kwetsbare jonge en oude mensen.

Functieomschrijving

De 5-tal samengevoegde organisaties hadden allemaal hun eigen cultuur, processen en systemen. Inmiddels zijn er flinke slagen gemaakt in het beschrijven van een generiek primair proces en het werken vanuit 1 centraal systeem.
Een gemiddelde dag bij Veilig Thuis staat garant voor hectiek waarbij heftige meldingen veelal voorkomen. Op deze meldingen moet vaak acuut gereageerd worden en eist een hoge handelingssnelheid van de betrokken medewerkers. De Manager Veilig Thuis zorgt ervoor dat deze snelheid ook terugkomt als het de eigen organisatie of medewerkers betreft. Je geeft leiding en opereert in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve omgeving. Je houdt het hoofd koel en geeft de medewerkers stabiliteit en vertrouwen.

Primaire taken

 • Integraal leiding geven aan het team van ongeveer 50 professionals en hierbij op een coachende wijze sturing geven aan het primaire proces;

 • Het verder uitbouwen en borgen van een veilige werksfeer van waaruit de medewerkers worden uitgedaagd om mee te denken aan innovaties en proactief te reageren;

 • Een belangrijke inbreng bij het formuleren van het strategisch beleid en dit beleid vervolgens te vertalen in tactische en operationele doelen zonder de implementatie en uitvoering hiervan uit het oog te verliezen;

 • Het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen op het vakgebied en het adviseren van de directie hierin;

 • Verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en materiële aspecten van beheer en bedrijfsvoering;

 • Het ondernemen van acties om de bedrijfsvoering verder te verbeteren, middelen te beheren en verantwoordelijk te zijn voor budgetten en begrotingen;

 • Het vertegenwoordigen van Veilig Thuis in het externe krachtenveld en het maken van afspraken omtrent samenwerking;

 • Bereid zijn om piketdienst te vervullen (piket operationeel DPG of piket crisis coördinatie).

Functie-eisen

 • Ervaren manager, bij voorkeur binnen een Veilig Thuis-organisatie, gesloten Jeugdzorg of Justitiële Jeugdzorg;

 • Kennis van het gedwongen kader binnen de GGZ;

 • Inhoudelijk op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van Veilig Thuis en de transformatie die daar plaatsvindt;

 • Bekend met het (regionale) netwerk van hulpverlening, politie en justitie en gemeenten;

 • Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en veranderingen;

 • Heldere visie op leiderschap in een complex veranderende omgeving;

 • In staat nieuwe kansen in het werkveld te vertalen en te implementeren en de belangen van de organisatie hierbij te behartigen;

 • Enthousiast en resultaatgericht;

 • Organisatiesensitief, omgevingsbewust, verbindend leiderschap, durf en onafhankelijk denker;

 • Academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van Manager Veilig Thuis is gewaardeerd in schaal 13 van de salaristabel gemeenteambtenaren en is minimaal €4.380,- en maximaal €5.837,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Het betreft een aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid is het mogelijk een vaste aanstelling te krijgen. De rechtspositie is gebaseerd op de CAR-UWO. De standplaats is Nijmegen.

Standplaats

NIJMEGEN

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen