Programmamanager bij Noorderbreedte (reactietermijn verstreken)


OrganisatieNoorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân. Soms voor even, soms langer, soms voor altijd. Cliënten kunnen terecht in een van de woonzorgcentra of bij Noorderbreedte Revalidatie. Ook biedt Noorderbreedte dagbesteding en dagbehandeling. Noorderbreedte heeft veertien locaties, een revalidatiecentrum en een Noorderbreedte State-vestiging.

De ontwikkelingen
Noorderbreedte heeft ervoor gekozen de komende jaren te bewegen naar zelfsturing, waarbij men op korte termijn een boost wil geven aan het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers. Onder de noemer ‘Factor V‘ wil men invulling geven aan meer Vrijheid, Vertrouwen, Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vrolijkheid in het werk van de professionals. Gezien de toenemende zorgcomplexiteit, de snelle veranderingen bij cliënten en de steeds snellere doorstroom is maximale regelruimte dicht bij de cliënt immers belangrijker dan ooit. Ook de noodzaak om het netwerk rondom een cliënt maximaal in te zetten vereist de beweging naar meer verantwoordelijkheid in de teams. Daarom kiest Noorderbreedte voor de beweging naar zelfsturing.

Naast het versterken van de medewerkers, werkt Noorderbreedte ook aan het versterken van de cliënt en de kwaliteit van zorg. Men werkt daarbij aan het daadwerkelijk invullen van persoonsgerichte zorg, een sterke samenwerking tussen formele en informele zorg en de verdere professionalisering van de mensen op het gebied van onbegrepen gedrag en complexe zorg.

Functieomschrijving

De programma manager zal beide forse verandertrajecten leiden, en valt daarbij direct onder de directeur-bestuurder. Hij/zij werkt nauw samen met de redesignteam (de stuurgroep die de verandering ‘draagt’) en de lijnmanagers binnen Noorderbreedte. Bij projecten wordt eerst en vooral gekeken naar interne beschikbaarheid van mensen die kunnen trekken en/of duwen en/of op een andere manier een bijdrage kunnen leveren aan het betreffende project. De programma manager houdt hier zicht op en benut de geboden capaciteit op de best mogelijke manier. Daar waar nodig is de programma manager ook zelf bereid en in staat zaken uit te werken en/of in meer detail voor te bereiden.

De kerntaken en –verantwoordelijkheden van de programma manager zijn:

 • Visie en ambitie vertalen naar projectplannen;

 • Het initiëren, voorbereiden, inrichten en leiden van complexe, organisatie brede projecten;

 • Adviseren op projectvoortgang, resultaten en innovatie;

 • Verbinden op diverse niveaus in de organisatie;

 • Verrichten van administratieve werkzaamheden op het gebied van projecten.

Essentie is dat je verantwoordelijk wordt voor de projecten die samen moeten maken dat de organisatie beweegt naar meer kwaliteit van zorg enerzijds en meer verantwoordelijkheid laag inde organisatie en (dus) meer persoonlijk leiderschap bij iedereen anderzijds, inclusief de facilitering die daarvoor nodig is.

Dat raakt dus de organisatie van de zorg, de organisatie van de ondersteuning en de ondersteunende processen en de initiatieven en werkwijzen: veranderingen in houding gedrag en leiderschap die nodig zijn om werkelijk naar ander gedrag te gaan.

De rol gaat over plannen maken en een aanjagende functie bij de uitvoering. Over daarin zelf een rol pakken waar nodig maar juist ook anderen stimuleren, coachen en waar nodig leiden dat te doen. Over projectbewaking en budgetbewaking. Maar ook over zelf op- en aanpakken wanneer zaken dreigen vast te lopen.

Functie-eisen

We zoeken een verbindende en ervaren programma manager met lef, die een visie heeft op en ervaring met de beweging naar zelfsturing in de zorg en weet wat er nodig is om kwaliteit van (complexe verpleeghuis) zorg te borgen.

Kenmerken/eigenschappen:

 • Studie Bedrijfskunde of Organisatiewetenschappen;

 • Heeft ervaring met de begeleiding van een transitieproces naar zelfsturing in de zorg;

 • Heeft kennis van en ruime ervaring met projectmatig werken;

 • Proactief, zelfstandig en ondernemend;

 • Communicatief (mondeling en schriftelijk), enthousiasmerend en verbindend;

 • Netwerker met lef;

 • Flexibel;

 • Weet anderen uit te dagen op persoonlijk leiderschap.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Initiëren, voorbereiden en inrichten van projecten;

 • Leiden van projecten;

 • Programmamanagement;

 • Adviseren en ondersteunen.

Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht van de taken en verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling vindt plaats, afhankelijk van opleiding en relevante ervaring. Ook de contractvorm waarin deze opdracht kan worden uitgevoerd is bespreekbaar. Zowel kandidaten die een loondienstverband willen aangaan als interimmanagers kunnen op deze vacature reageren.
Wij zoeken kandidaten die zich ten minste 2 jaar aan deze organisatie willen verbinden.

Standplaats

Leeuwarden

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen