Directeur-bestuurder voor Huize Het Oosten (reactietermijn verstreken)


OrganisatieHuize Het Oosten (HHO) is een kleinschalige zorgorganisatie op een prachtige locatie in Bilthoven, waar bewoners de mogelijkheid hebben om maximaal zelfstandig en met eigen stijl het leven verder vorm te geven. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de flexibele, goede zorg (zoals omschreven in het Kwaliteitskader zorg 2017) en excellente services die geboden worden. De diensten worden ook beschikbaar gesteld voor externe gasten die de identiteit van de Vrijmetselarij en bijbehorende maçonnieke waarden onderschrijven.
Belangrijke facetten van de dienstverlening van Huize Het Oosten zijn de zorg, het vastgoed en de services. Men streeft naar goede zorg, een solide strategie voor het vastgoed en een uitbouw van de services.
Hiertoe vindt intensief overleg plaats met onder andere de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het Huiskringbestuur. In de zorg wordt er actief samengewerkt met een aantal collega-zorginstellingen in de regio.

Momenteel is de organisatie volop in transitie. Naast alle veranderingen in het zorgstelsel, waar HHO op inspeelt, vraagt de liquide positie die is ontstaan de volle aandacht. Een interim bestuurder heeft de organisatie de laatste maanden begeleid om tot een herontwerp van de organisatie te komen. Dit herontwerp ligt momenteel voor goedkeuring bij de medezeggenschapsorganen en zal vanaf aankomend najaar geïmplementeerd worden.
Men is op zoek naar een directeur-bestuurder, die de inhoud van het herontwerp omarmt en de invoering verder vorm kan geven. Iemand die zich hard wil maken voor deze mooie en bijzondere organisatie en met alle belanghebbenden kan bouwen aan een slagvaardige, toekomstbestendige organisatie. Met goede zorg, een gedegen strategie op vastgoedfinanciering en de groei van services.

Functieomschrijving

De kleinschaligheid van de organisatie, de breedte van de functie en de verbijzondering door de Vrijmetselarij maken Huize Het Oosten tot een bijzondere organisatie.
In verbinding met interne belanghebbenden en externe stakeholders en samenwerkingspartners begeleidt u de organisatie naar goede zorg in combinatie met een financieel solide basis.

U geeft op heldere, transparante en inspirerende wijze leiding aan de organisatie en stuurt koersvast, rekening houdend met het veranderende zorgstelsel. U verbindt alle belanghebbenden en bent duidelijk over de rol en verantwoordelijkheden van een ieder. U bent dichtbij, toegankelijk, en schakelt makkelijk op alle niveaus.

Op een coachende wijze ontwikkelt u binnen het management het beleidsmatig denken binnen de maatschappelijke opdracht en wettelijke en bedrijfsmatige kaders.

Kortom: Een directeur-bestuurder met een zorghart en een gezonde zakelijkheid.

Functie-eisen

U combineert een academisch werk- en denkniveau met integrale bestuurlijke ervaring in zorg, aangevuld met uitgebreide ervaring op het gebied van financiën, vastgoed en bedrijfsvoering, bij voorkeur binnen de langdurige zorg.
Daarnaast getuigt u van visie, onder andere op het gebied van samenwerking en vastgoedfinanciering, en bent u in staat de organisatie te begeleiden in de transitie naar een toekomstbestendige positie. Er is grote behoefte aan financiële continuïteit. Dit vraagt van u als bestuurder executiekracht, reflectie- en aanpassingsvermogen.
U onderschrijft de strategische keuzes en het herontwerp van de organisatie en bent aantoonbaar succesvol in de implementatie van organisatieveranderingen.
U bent een evenwichtige, inspirerende en verbindende persoonlijkheid met goed gevoel voor verhoudingen die leiding geeft op basis van coaching, kennis, kunde, inzicht en betrokkenheid. U bent vernieuwend in uw denken, besluitvaardig en handelt doortastend.

U bent zichtbaar binnen de organisatie, realiseert zich de belangen van alle betrokkenen en hecht waarde aan de medezeggenschap van bewoners/cliënten en medewerkers.
U heeft affiniteit met en respect voor de Vrijmetselarij en de maçonnieke waarden en bewaakt de identiteit van de organisatie. U bent zich bewust van de unieke cliëntpopulatie binnen Huize Het Oosten en zet zich in om deze te behouden, ook binnen het veranderende zorglandschap.

Arbeidsvoorwaarden

De functie kan worden uitgevoerd in een parttime dienstverband. Gegeven de huidige situatie en de transitiefase waarin de organisatie zich thans bevindt, zal er bij aanvang wellicht een hogere intensiteit noodzakelijk zijn. De ambitie is om op termijn tot part time inzet te komen.
De functie wordt ingeschaald in schaal 1 van WNT-2.

Standplaats

BILTHOVEN

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen