Lid RvT met zorginhoudelijk achtergrond bij De Passerel (reactietermijn verstreken)


OrganisatieInformatie over de organisatie
De Passerel stelt mensen met een beperking in staat om keuzes te maken in hun leven, in hun werk, in de dagbesteding, bij het leren en bij het wonen. De Passerel biedt met ongeveer 500 medewerkers ondersteuning aan bijna 1000 cliënten in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Door nauw aan te sluiten op de uiteenlopende vragen die De Passerel de afgelopen jaren heeft gekregen, is een breed assortiment aan dagbesteding, woon- en werklocaties ontstaan. De Passerel biedt ondersteuning verspreid over de hele regio aan; zowel in speciale voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra.

Zie voor meer informatie over de organisatie: de website van de Passerel.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad telt, inclusief de voorzitter, vijf leden en opereert in een collegiaal model. De plezierige sfeer, met respect voor eenieders (kritische) inbreng en eigen bijdrage vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking. De Raad stelt zich actief en betrokken op en volgt de transitie in de zorg en de daarbij behorende consequenties en strategische keuzes voor De Passerel, op de voet. De dynamiek in het zorg en welzijnsdomein zijn voelbaar en worden volop besproken in de Raad van Toezicht. De huidige uitdagingen bepalen in belangrijke mate de agenda van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie. De vorming van een commissie Kwaliteit & Veiligheid is in gang gezet. Naast de aanwezigheid van commissies, waarin thema’s uitgediept worden, onderkennen de leden nadrukkelijk het belang van de integrale collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor alle aspecten van De Passerel.

Mede op basis van het rooster van aftreden, ontstaan er op korte en middellange termijn drie vacatures in de Raad van Toezicht. Er worden een nieuwe toezichthouder gezocht met een zorginhoudelijke achtergrond, een nieuwe toezichthouder met achtergrond in kwaliteit, veiligheid en ethiek en een nieuwe toezichthouder die vooral brede kennis en ervaring met zich meebrengt op het terrein van bedrijfsvoering met een specifiek accent op huisvesting/vastgoed.

De Raad van Toezicht kiest passend vanuit de waarden van De Passerel en in aansluiting op Good Governance, voor een optimale betrokkenheid en invloed van de cliënt en de professional bij de ontwikkelingen van de organisatie en daarmee ook voor een actieve deelname van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad aan het volledige werving en selectieproces van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Vertegenwoordigers van beide Raden zullen dan ook als adviseurs toegevoegd worden aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Samen met diverse interne stakeholders van De Passerel heeft de Raad van Toezicht profielen voor de nieuw aan te trekken toezichthouders opgesteld.
De Passerel gaat daarbij uit van bepaalde kwaliteiten en persoonskenmerken, waaraan iedere toezichthouder dient te voldoen.

Deze kwaliteiten en persoonskenmerken zijn als volgt:

 • Weet zich verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van De Passerel; begrijpt de betekenis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor cliënten en de veranderende rol en toegevoegde waarde van De Passerel hierbij;

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waardengerichte Raad van Toezicht, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid;

 • Acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • Reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van geformaliseerd en inhoudelijk resultaatgericht toezicht naar waardengericht toezicht;

 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden.


Het specifieke profiel van de Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijk achtergrond ziet er als volgt uit:
 • Heeft aantoonbare ervaring in het zorgdomein, bij voorkeur in de langdurige zorg;

 • Heeft ruime kennis van de (langdurige)zorg, kent alle ontwikkelingen en vraagstukken die daarbinnen spelen;

 • Is in staat om op een andere wijze naar zorgprocessen te kijken en brengt nieuwe invalshoeken en gezichtspunten in; is een out-of-the-box denker.


Bij de selectie van mogelijk geschikte kandidaten zal ook aandacht zijn voor persoonskenmerken, drijfveren en stijl van acteren in teamverband. Diversiteit en complementariteit, ook op deze terreinen, dragen bij aan een sterke, grotendeels vernieuwde, Raad van Toezicht. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling, een evenwichtige leeftijdsverdeling en bestuurlijke ervaring op eindverantwoordelijk niveau met een RvC/RvT-setting (ten minste één kandidaat) en hebben bij voorkeur 2 van de 3 kandidaten (ook) een achtergrond in de (innovatieve) zorg. Toezichthoudende ervaring alsmede afkomstig uit/woonachtig in de regio Apeldoorn gelden als een pré.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is binnen de wettelijke richtlijnen en is voor het Lid Raad van Toezicht: € 7.000,- op jaarbasis.

Standplaats

APELDOORN

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen