Hoofd Zorg en Welzijn, locatie Zeewolde bij Coloriet (reactietermijn verstreken)


Organisatie“Kleur geven aan een waardevol leven van senioren.
Wie wil dat nu niet?”


“Ieder mens leeft in verbinding met anderen en heeft daarbij recht op erkenning van zijn of haar unieke persoonlijkheid. Mensen ervaren geluk als zij van betekenis zijn en zelf kunnen bepalen hoe zij leven. Samen zoeken mensen naar kleurrijke oplossingen voor zorg en welzijn. Samen creëren mensen een zinvol bestaan door elkaar te zien, te horen en te kennen. Daarbij hebben ze elkaar nodig op basis van gelijkwaardigheid: ouderen, jongeren, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers.”

Dit is waar Coloriet voor staat. Coloriet wil kleur geven aan waardevol leven door samen met mensen die oud zijn, een chronische ziekte hebben of revalideren passende antwoorden te geven op uiteenlopende vragen. Dit kan in de gemeente Lelystad, gemeente Dronten en gemeente Zeewolde bij mensen thuis, op de locaties en via het Advies- en Behandelcentrum. Coloriet is expert in psychogeriatrie, geriatrische revalidatie, complexe ouderenzorg en woonservicegebieden.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?
Jij durft de uitdaging aan om als hoofd Zorg en Welzijn de teams in Zeewolde bij het behalen van alle teamdoelstellingen te coachen. Je stimuleert en inspireert je team tot ondernemerschap door te sturen op ambitieuze en realistische teamdoelstellingen. Je zet hierbij in op het zelf organiserend vermogen van de teams en stelt samen alles in het werk om dit vermogen op een steeds hoger niveau te tillen. Verder sta je in nauw contact met de omgeving en ontwikkel en versterk je de samenwerking met de behandeldienst van Coloriet en de lokale integrale dienstverlening die uitvoering krijgt in het werkgebied. Er is hierin sprake van een goede synergie en samenwerking met de ander twee Managers Zorg en Welzijn van Coloriet. Je weet vruchtbare relaties te ontwikkelen met zowel interne als externe stakeholders, zoals huisartsen, gemeente en collega zorgaanbieders.

Functie-eisen

Wat laat je zien?
Je beschikt over een groot inlevingsvermogen in mensen en luistert goed naar cliënten en medewerkers. Met volle focus op het team- en organisatieresultaat is je rol uitdagend, dynamisch en zeer afwisselend. Je realiseert hierbij een optimaal evenwicht tussen een kleurrijk leven voor senioren, mooi werk voor de medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering; je verbindt inhoud en bedrijfsvoering. Je hebt het in je om mensen te inspireren en aan je te binden, te betrekken bij het behalen van de teamdoelstellingen en waar nodig doortastend bij te sturen indien de focus hierop afwijkt. Je bent overtuigd van de kracht van coachend leiderschap en geniet van het succes van het collectief en co-creatie. Je bent toegankelijk en stelt vertrouwen in de medewerkers. Samen met het team registreer en analyseer je de teamresultaten die gemeten worden en stuur je planmatig bij indien ze afwijken van de geformuleerde doelstellingen. Je bent bekend met de wijkzorg, weet wat de ontwikkelingen zijn die er spelen en stuurt op samenwerking in de regio. Iemand die de verbinding zoekt, de locatie Zeewolde verder op de kaart weet te zetten en deze actief profileert in het externe veld. Je stuurt op win-winsituaties en op innovatieve en daadkrachtige wijze acteer je om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden. Je bent een krachtig en besluitvaardig leider die de externe veranderingen weet te vertalen en te implementeren in de organisatie. Die getuigt van visie, lef en ondernemerschap. Je bent veranderkundig onderlegd en je weet dit veranderingsproces goed te besturen, met oog voor de impact op cliënt en medewerkers. Goed dus in processturing en met concrete resultaatdoelstellingen. Je legt verantwoordelijkheid af aan de directeur Wijkzorg van Coloriet.

Wat vragen we?
• Hbo+/ wo werk- en denkniveau;
• Bedrijfskundig en financieel-economisch inzicht;
• Aantoonbare recente ervaring in coachend leiderschap. Inspirerend teamplayer en bevlogen coachend leider;
• Ervaren in veranderingsprocessen en in staat nieuwe ontwikkelingen vorm te geven, te implementeren en te borgen;
• Lef, ondernemerschap en proactief;
• Focus op team- sector- en organisatieresultaat, waarbij er een balans is in de verdeling en aandacht voor zowel de bedrijfsmatige als de menselijke kant is;
• Een wijkverpleegkundige achtergrond is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

De functie Hoofd Zorg en Welzijn is gewaardeerd in FWG 55 CAO VVT. De functie is voor 32-36 uur. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband na een jaar.

Standplaats

ZEEWOLDE

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen